خوش آمديد

aks0

به منظور تبادل نظر اعضاي هيأت علمي و ارتقاي سطح علمي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور، قطب علمي داده‌هاي ترتيبي، قابليت اعتماد و وابستگي دانشگاه فردوسي مشهد با همکاري گروه‌هاي آمار دانشگاه هاي اصفهان و رازي کرمانشاه و انجمن آمار ايران از طريق اين سامانه، کارگاه هاي علمي و پژوهشي و همايش هاي علمي تخصصي را در موضوعات مرتبط با اهداف قطب برگزار مي نمايد.سمينارها و کارگاه ها

Login


 


  Resend Confirm Mail  
  Log in Problems?
 New User? Sign Up!


  تعداد بازدید - : 313975
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.