انتخاب زبان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

جستجو


   

راهنماي نگارش مقاله:

علاقه‌مندان به ارائه‌ي مقاله در هر يک از کارگاه‌ها يا همايش ها لازم است مقاله‌ي  خود را به يکي از زبان‌هاي فارسي يا انگليسي تهيه نمايند. مقاله بايد شامل عنوان، نام و نام‌ خانوادگي، نام دانشگاه يا مؤسسه متبوع، نشاني پست الکترونيکي، چکيده، کليد واژه، مقدمه، محتواي اصلي و مراجع باشد. براي کارگاه ها يا همايش هايي که مقالات کامل مي پذيرند، مقالات بايد حداکثر در هشت صفحه‌ A4  (براي سومين سمينار نظريه قابليت اعتماد و کاربردهاي آن، مقالات حداکثر در هشت صفحه‌ A4 با حداکثر ده مرجع از سال هاي اخير) و براي کارگاه ها و همايش هايي که خلاصه مقاله مبسوط مي پذيرند، خلاصه مقالات مبسوط بايد حداکثر در 4 صفحه A4 با نرم افزارتک ميکر (TexMaker) تهيه شود. براي تهيه مقاله فارسي بايد از نمونه فايل (W-OSDCE-Far.zip) و مقاله انگليسي از نمونه فايل  (W-OSDCE-Eng.zip) استفاده شود. بهترين ويرايش گر براي تايپ فارسي با زي پرشين نرم افزار BidiTexMaker است. براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد نرم افزار تايپ فارسي به نشاني http://imc44.um.ac.ir مراجعه شود.

تذکر:

الف) هر شرکت کننده درهر کارگاه يا همايش تنها مي­ تواند يک سخنراني تخصصي يا پوستر ارايه نمايد.

ب) از ارسال صرفاً چکيده‌ مقاله خودداري فرماييد. فقط مقاله­ هاي کامل  و خلاصه مبسوط  دريافتي مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

ج) مقاله‌هاي پذيرفته شده هنگامي در برنامه ارايه سخنراني‌ها و چاپ در مجموعه مقالات درنظر گرفته مي‌شوند که فرد ارائه­ دهنده در کارگاه  يا همايش مربوطه ثبت‌نام کرده  و مقاله نيز ارائه گردد.

د) پذيرش مقاله براي سخنراني، پوستر يا چاپ در مجموعه‌ي مقاله­ ها منوط به تاييد کميته علمي کارگاه يا همايش مربوطه است.


مدارس دوره اي

سمينارها و کارگاه ها


  تعداد بازدید کنندگان :311966
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.