انتخاب زبان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

جستجو


   

اعضاء هسته قطب علمي

OSDCE_Group

اعضاي هسته اين قطب علمي براي دوره سوم به ترتيب حروف الفبا عبارتند از:

1- دکتر حسنعلي آذرنوش، استاد، دانشگاه فردوسي مشهد

2-دکتر جعفر احمدي، استاد، دانشگاه فردوسي مشهد (مدير قطب)

3- دکتر ناصررضا ارقامي، استاد، دانشگاه فردوسي مشهد

4- دکتر مجيد اسدي، استاد، دانشگاه اصفهان

5 - دکتر محمد اميني، استاد، دانشگاه فردوسي مشهد

6- دکتر ابوالقاسم بزرگ نيا، استاد، دانشگاه فردوسي مشهد

7- دکتر احمد پارسيان، استاد،  دانشگاه تهران

8- دکتر بهاءالدين خالدي، استاد، دانشگاه رازي کرمانشاه 

9- دکترغلامرضامحتشمي، استاد، دانشگاه فردوسي مشهد

10- دکتر محسن محمدزاده، استاد، دانشگاه تربيت مدرس

دکتر هادي جباري نوقابي(دانشيار، دانشگاه فردوسي مشهد) نيز مدير اجرايي اين قطب مي باشند.


مدارس دوره اي

سمينارها و کارگاه ها


  تعداد بازدید کنندگان :312041
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.