انتخاب زبان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

جستجو


   

محورهاي سومين کارگاه اندازه هاي اطلاعات و کاربردهاي آن

1. معيارهاي مورد استفاده در نظريه اطلاعات

2. معيارهاي وابسته به زمان در نظريه اطلاعات

3. آزمون هاي نيکويي برازش بر مبناي اندازه‌هاي اطلاعات

4. اندازه‌هاي اطلاعات و قابليت اعتماد

5. اندازه‌هاي اطلاعات در استنباط آماري

6. کاربرد اندازه‌هاي اطلاعات در مهندسي و علوم

علاقه مندان مي توانند مقالات پژوهشي مرتبط با موضوعات فوق را براي ارايه به دبيرخانه ارسال کنند.


مدارس دوره اي

سمينارها و کارگاه ها


  تعداد بازدید کنندگان :313994
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.