انتخاب زبان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

جستجو


   

محورهاي سومين کارگاه اندازه هاي اطلاعات و کاربردهاي آن

1. معيارهاي مورد استفاده در نظريه اطلاعات

2. معيارهاي وابسته به زمان در نظريه اطلاعات

3. آزمون هاي نيکويي برازش بر مبناي اندازه‌هاي اطلاعات

4. اندازه‌هاي اطلاعات و قابليت اعتماد

5. اندازه‌هاي اطلاعات در استنباط آماري

6. کاربرد اندازه‌هاي اطلاعات در مهندسي و علوم

علاقه مندان مي توانند مقالات پژوهشي مرتبط با موضوعات فوق را براي ارايه به دبيرخانه ارسال کنند.


مدارس دوره اي

سمينارها و کارگاه ها


  تعداد بازدید کنندگان :234851
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.