چهارمين سمينار نظريه قابليت اعتماد و کاربردهاي آن
second
minute
hour
Day

انتخاب زبان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

جستجو


   

اعضاي کميته اجرايي (به ترتيب حروف الفبا):

1. دکتر حمزه ترابي، دانشگاه يزد

2. دکتر هادي جباري نوقابي، دانشگاه فردوسي مشهد

3. دکتر علي اکبر جعفري، دانشگاه يزد

4. دکتر علي دست برآورده، دانشگاه يزد

5. دکتر علي دولتي، دانشگاه يزد

6. دکتر حجت اله ذاکر زاده، دانشگاه يزد

7. دکتر رسول روزگار، دانشگاه يزد

8. دکتر محمدصادق زماني، دانشگاه يزد

9. دکتر عيسي محمودي، دانشگاه يزد

10. دکتر سيدمحسن ميرحسيني، دانشگاه يزد


سمينارها و کارگاه ها


  تعداد بازدید کنندگان :151163
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.