انتخاب زبان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

جستجو


   

اعضاي کميته اجرايي چهارمين کارگاه نظريه مفصل و کاربردهاي آن

اعضاي کميته اجرايي (به ترتيب حروف الفبا):

1. دکتر حمزه ترابي، دانشگاه يزد

2. دکتر هادي جباري نوقابي، دانشگاه فردوسي مشهد

3. دکتر علي اکبر جعفري، دانشگاه يزد

4. دکتر علي دست برآورده، دانشگاه يزد

5. دکتر علي دولتي، دانشگاه يزد

6. دکتر حجت اله ذاکر زاده، دانشگاه يزد

7. دکتر رسول روزگار، دانشگاه يزد

8. دکتر محمدصادق زماني، دانشگاه يزد

9. دکتر عيسي محمودي، دانشگاه يزد

10. دکتر سيدمحسن ميرحسيني، دانشگاه يزد


مدارس دوره اي

سمينارها و کارگاه ها


  تعداد بازدید کنندگان :311967
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.