انتخاب زبان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

جستجو


   

اعضاي کميته علمي سومين سمينار تخصصي نظريه قابليت اعتماد و کاربردهاي آن

اعضاي کميته علمي داخلي (به ترتيب حروف الفبا):

1. دکتر جعفر احمدي، دانشگاه فردوسي مشهد

2. دکتر ناصررضا ارقامي، دانشگاه فردوسي مشهد

3. دکتر مجيد اسدي، دانشگاه اصفهان

4. دکتر اکبر اصغرزاده، دانشگاه مازندران

5. دکتر فيروزه حقيقي، دانشگاه تهران

6. دکتر بهاءالدين خالدي، دانشگاه رازي

7. دکتر احمد خدادادي، دانشگاه شهيد بهشتي

8. دکتر محمدخنجري صادق، دانشگاه بيرجند

9. دکتر مهدي دوست پرست، دانشگاه فردوسي مشهد

10. دکتر عبدالحميدرضايي رکن آبادي، دانشگاه فردوسي مشهد

11. دکتر غلامرضا محتشمي برزادران، دانشگاه فردوسي مشهد

12. دکتر علي همداني، دانشگاه صنعتي اصفهان

اعضاي کميته علمي خارجي (به ترتيب حروف الفبا):

1. Prof. Balakrishnan, N., McMaster University (Canada)

2. Prof. Bayramoglu, I., Izmir University of Economics (Turkey)

3. Prof. Di Crescenzo. A., Universitàdegli Studi di Salerno (Italy)

4. Prof. Eryilmaz, S., Atilim University, (Turkey)

5. Prof. Navarro, J., Universidad de Murcia (Spain)

6. Prof. Singpurwalla, N. D., City University of Hong Kong (Hong Kong)


مدارس دوره اي

سمينارها و کارگاه ها


  تعداد بازدید کنندگان :312033
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.