انتخاب زبان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

جستجو


   

هزينه هاي چهارمين کارگاه نظريه مفصل

- دانشجويان با ارايه گواهي از دانشگاه : 800.000 (هشتصدهزار) ريال

- دانشجويان عضو انجمن با ارايه گواهي از دانشگاه : 500.000 (پانصد هزار) ريال

- سايرين: 1.600.000 (يک ميليون و ششصد هزار) ريال

تبصره 1: هزينه شرکت در کارگاه شامل حق ثبت نام و سه وعده‌ پذيرايي است.

تبصره 2: هزينه‌ دو وعده ناهار (جمعاً 30 هزار تومان، در صورت تمايل) به مبلغ فوق‌اضافه خواهد ‌شد.

تبصره 3: هزينه شرکت در کارگاه بايد به حساب شماره 48961- 4250 (يا شماره کارت 5859837000091021) به نام کارگاه قطب علمي داده‌هاي ترتيبي (احمدي و جباري)، قابل پرداخت در کليه شعب بانک تجارت واريز شود.

تبصره 4: اسکان متعاقباً اطلاع ­رساني خواهد شد.


مدارس دوره اي

سمينارها و کارگاه ها


  تعداد بازدید کنندگان :311990
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.