انتخاب زبان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

جستجو


   

اعضاي کميته علمي (به ترتيب حروف الفبا):

  • دکتر محمد اميني، دانشگاه فردوسي مشهد
  • دکتر هادي جباري نوقابي، دانشگاه فردوسي مشهد
  • دکتر علي دولتي، دانشگاه يزد
  • دکتر صديقه شمس، دانشگاه الزهرا(س) تهران
  • دکتر محسن رضاپور، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
  • دکتر محسن محمدزاده درودي، دانشگاه تربيت مدرس
  • دکتر سيد‌محسن ميرحسيني، دانشگاه يزد (دبير)

مدارس دوره اي

سمينارها و کارگاه ها


  تعداد بازدید کنندگان :312000
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.