انتخاب زبان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

جستجو


   

اعضاي کميته اجرايي نخستين سمينار قابليت اعتماد

(به ترتيب حروف الفبا)

  • دکتر جعفر احمدي، دانشگاه فردوسي مشهد
  • دکتر مجيد اسدي، دانشگاه اصفهان
  • دکتر نصرالله ايران پناه، دانشگاه اصفهان
  • دکتر مهدي توانگر، دانشگاه اصفهان
  • دکتر هادي جباري نوقابي، دانشگاه فردوسي مشهد
  • دکتر احسان زمان زاده، دانشگاه اصفهان

مدارس دوره اي

سمينارها و کارگاه ها


  تعداد بازدید کنندگان :312019
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.