انتخاب زبان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

جستجو


   

اعضاي کميته علمي نخستين سمينار قابليت اعتماد

(به ترتيب حروف الفبا)
  • دکتر جعفر احمدي، دانشگاه فردوسي مشهد
  • دکتر ناصررضا ارقامي، دانشگاه فردوسي مشهد
  • دکتر مجيد اسدي، دانشگاه اصفهان (دبير سمينار)
  • دکتر فيروزه حقيقي، دانشگاه تهران
  • دکتر بهاءالدين خالدي، دانشگاه رازي
  • دکتر احمد خدادادي، دانشگاه شهيد بهشتي
  • دکتر محمد خنجري صادق، دانشگاه بيرجند
  • دکتر علي همداني، دانشگاه صنعتي اصفهان

مدارس دوره اي

سمينارها و کارگاه ها


  تعداد بازدید کنندگان :312001
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.