انتخاب زبان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

جستجو


   

محل برگزاري دومين سمينار قابليت اعتماد

محل برگزاري: دانشگاه تهران، پرديس علوم، دانشکده رياضي، آمار و کامپيوتر

لطفاً براي دريافت نقشه راهنماي محل برگزاري، محل ميهمان سراي دانشگاه تهران و محل غذاخوري و ساير اماکن دانشگاه تهران به نقشه زير مراجعه نماييد.

نقشه راهنماي اماکن برگزاري سمينار


مدارس دوره اي

سمينارها و کارگاه ها


  تعداد بازدید کنندگان :312040
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.