انتخاب زبان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

جستجو


   

اعضاي کميته اجرايي دومين سمينار قابليت اعتماد

 (به ترتيب حروف الفبا):

  • دکتر سمانه افتخاري، دانشگاه تهران
  • دکتر مرتضي اميني، دانشگاه تهران
  • دکتر حميد پزشک، دانشگاه تهران
  • دکتر هادي جباري نوقابي، دانشگاه فردوسي مشهد
  • دکتر فيروزه حقيقي، دانشگاه تهران
  • دکتر سودابه شمه سوار، دانشگاه تهران

مدارس دوره اي

سمينارها و کارگاه ها


  تعداد بازدید کنندگان :312026
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.