چهارمين سمينار نظريه قابليت اعتماد و کاربردهاي آن
second
minute
hour
Day

انتخاب زبان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

جستجو


   

اعضاي کميته علمي دومين سمينار قابليت اعتماد

(به ترتيب حروف الفبا):

  • دکتر جعفر احمدي، دانشگاه فردوسي مشهد
  • دکتر مجيد اسدي، دانشگاه اصفهان
  • دکتر احمد پارسيان، دانشگاه تهران
  • دکتر فيروزه حقيقي، دانشگاه تهران (دبير سمينار)
  • دکتر بهاءالدين خالدي، دانشگاه رازي
  • دکتر احمد خدادادي، دانشگاه شهيد بهشتي
  • دکتر اسماعيل خرم، دانشگاه صنعتي اميرکبير
  • دکتر محمدعلي فارسي، پژوهشگاه هوا و فضا
  • دکتر علي همداني، دانشگاه صنعتي اصفهان
  • دکتر رسول نورالسناء، دانشگاه علم و صنعت ايران

سمينارها و کارگاه ها


  تعداد بازدید کنندگان :151176
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.