انتخاب زبان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

جستجو


   

اعضاي کميته علمي دومين سمينار قابليت اعتماد

(به ترتيب حروف الفبا):

  • دکتر جعفر احمدي، دانشگاه فردوسي مشهد
  • دکتر مجيد اسدي، دانشگاه اصفهان
  • دکتر احمد پارسيان، دانشگاه تهران
  • دکتر فيروزه حقيقي، دانشگاه تهران (دبير سمينار)
  • دکتر بهاءالدين خالدي، دانشگاه رازي
  • دکتر احمد خدادادي، دانشگاه شهيد بهشتي
  • دکتر اسماعيل خرم، دانشگاه صنعتي اميرکبير
  • دکتر محمدعلي فارسي، پژوهشگاه هوا و فضا
  • دکتر علي همداني، دانشگاه صنعتي اصفهان
  • دکتر رسول نورالسناء، دانشگاه علم و صنعت ايران

مدارس دوره اي

سمينارها و کارگاه ها


  تعداد بازدید کنندگان :312007
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.